Algemene voorwaarden workshops/ trainingen/ retreats

1.1 U schrijft u in voor een activiteit door in te schrijven via de website. Of u schrijft iemand anders in als deelnemers via de website.

1.2 U ontvangt via een e-mail een bevestiging van de inschrijving van Elly Ariella. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

2.1 De factuur ontvang je tijdens je betaling in de webshop. De informatie voor de workshop ontvangt u altijd uiterlijk een week voor de workshop.

3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk of per e-mail indienen.                                                                           b. Bij annulering of wijziging binnen 7 dagen van het geplande event bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. 
c. Bij annulering of wijziging van een workshop of 2 daagse brengen we €25,00 administratie- en reserveringskosten in rekening. Bij een volledige training ( langer dan een tweedaagse) of retreat worden de aanbetalingskosten/ 1e termijn betaling in rekening gebracht. In elk geval dat de volledige deelnamekosten lager zijn dan €25,00 is er geen restitutie mogelijk.

3.2 Van artikel 3.1 punt c kan worden afgeweken in geval van ernstige calamiteiten. Dit gaat in persoonlijk overleg.

3.3 Als u bent verhinderd, mag u tot 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde tot 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per brief of e-mail door aan Elly Ariella.

3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

4.1 Elly Ariella heeft het recht een workshop, training of retreat te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

5.1 Elly Ariella en vertegenwoordigers van Elly Ariella zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop, training of retreat.

5.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

6.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 19 mei 2020. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Elly Ariella worden aangegeven.

Algemene voorwaarden webshop/ privacy verklaring

1. Algemene Informatie

1.1 Elly Ariella is het eenmansbedrijf van Elly Joosten en is gevestigd te:

Zwaluwstraat 7

6666 CW Heteren

06-38144065

info@ellyariella.nl

1.2

IBAN: NL98 INGB 0007 9540 99 t.a.v Elly Ariella

o.v.v: factuurnummer

1.3 KvK nr: 75740672

BTW nr: NL001796310B79

1.4 Elly Ariella heeft als doel om zingeving, empowerment en rituele ondersteuning aan te bieden in de vorm van workshops of producten in de webshop.

1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Elly Ariella worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.4 genoemde doelstelling.

1.6 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van het betreffende arrondissement voorgebracht worden.

Betaling m.b.t. producten

2.1 Een bestelling wordt pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt via iDeal of Paypal. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail.

2.2 Levering in Nederland vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar zeker binnen 7 werkdagen na ontvangst betaling. Uitzondering kan zijn als er sprake is van vakantie of privé omstandigheden. 

2.3 Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

2.4 Verzend- en verpakkingskosten van producten die niet door de brievenbus passen bedragen € 6,50 binnen Nederland tot 10 kg. 

2.5 Verzend- en verpakkingskosten van producten die wel door de brievenbus passen bedragen € 4,95 binnen Nederland tot 100 gram. 

2.6 Als de verzendkosten niet juist worden ingevuld, behoudt Elly Ariella het recht deze te wijzigen en het verschuldigde bedrag alsnog te ontvangen dat te weinig is betaald. Bij een teveel aan betaalde verzendkosten (bv als uw pakketje toch door de brievenbus past) krijgt u het verschil terug. Hierover wordt u per email geïnformeerd.

2.7 Alle bestellingen worden verzonden met Post.nl of DHL. Zodra bestellingen naar het buitenland met track en trace zijn afgeleverd bij het postkantoor ligt het risico van de verzending bij de klant, tenzij u extra verzendkosten betaald voor aangetekende (verzekerde) verzending. Ik doe mijn uiterste best om deze zo goed mogelijk in te pakken. Het kan echter voorkomen dat er iets kapot gaat tijdens het verzenden, of dat een verzending naar het buitenland niet aankomt. Het risico ligt hierbij bij de klant als het pakket onverzekerd op moet gestuurd. Aangetekend betekent dat er altijd een vervangend pakket en/of producten worden nagestuurd.

Retourneren m.b.t. producten

3.1 Retour zenden kan alleen als u binnen 14 dagen na levering via de e-mail aangeeft de producten te willen retourneren. In dat geval spreken we af hoe en wanneer dit gebeurt.

3.2 Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling over gegaan. Alleen de producten worden terug betaald, niet de verzendkosten.

3.3 Producten kunnen alleen retour worden gestuurd als ze niet zijn aangebroken/gebruikt en in volledig originele staat zijn.

3.4 De verzendkosten en de risico`s bij verzending zijn in beide gevallen voor rekening van de klant.

3.5 Van retourzending uitgesloten: Producten die speciaal voor de klant zijn samengesteld of gemaakt, of producten die op grond van hun aard (hygiëne) niet geschikt zijn voor retourzending.

4. Privacyverklaring

4.1 Elly Ariella is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

4.2 Persoonsgegevens die wij verwerken;

Elly Ariella verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het maken van een account.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De gegevens die je invult om een factuur te ontvangen. (naam, adres, email, telefoonnummer etc)

4.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elly Ariella verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Versturen van bestellingen, deelname aan workshops en cursussen, veranderingen in status van (uitverkochte) artikelen die besteld zijn, uitval van lessen. Daarnaast informatie op facturen die wettelijk bewaard moeten worden voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst.

4.4 Delen van persoonsgegevens met derden wordt niet door ons gedaan, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn zoals bv door de belastingdienst

5 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

5.1Elly Ariella neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ellyariella.nl

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Elly Ariella verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5.2 Elly Ariella bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

6. Versie, Publicatie en Aanpassingen

6.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

6.2 Dit is versie: 2024-2.0.

6.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de webshop van Elly Ariella en zijn eventueel digitaal op te vragen.

6.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de webshop van Elly Ariella en andere publicaties zoals het internet binden Elly Ariella niet. Elly Ariella  behoudt zich het recht voor dergelijke punten te wijzigen.